Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
lipiec 2018
1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni SP-1/M zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego - Parkowej i okresowy pobór wód podziemnych w celu zasilania Jeziora Paprocańskiego

2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na wykonanie urządzenia wodnego studni S-1 do ujmowania wód podziemnych na terenie zakadu Fiat Auto Poland.

3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów Cm1 i CM 2 z dzielnicy Cielmice.

4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu bez nazwy z dzielnicy Czułów.

5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Makołowiec z dzielnicy Mąkołowiec.

6

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu R2 z dzielcny Wilkowyje.

7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowy R1a, R1a-1, R1a-3 z dzielnicy Wygorzele.

8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu Tr1 z dzielnicy Jaroszowice

9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Wilkowyjskiego z dzielnicy Wilkowyje i Mąkołowiec.

10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu TR3-1 z dzielnicy Jaroszowice.

Powrót