Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
październik 2018
1

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Gostyni w miejscowości Świerczyniec oraz przez wały przeciwopowodziowe, kanału sanitarnego tranzytowego w rurociągu osłonowym metodą przewiertu sterowanego.

2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem Potoku Tyskiego rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Tychach.

3

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu na odcinku 73 m przy ul. Jutrzenki w Tychach.

4

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw PKN Orlen S.A. przy ul. Mikołowskiej 2 do urządzeń kanalizacyjnych RCGW w Tychach.

5

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Budowlanych 156 w Tychach do urządzeń kanalizacyjnych RCGW S.A. w Tychach.

6

Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków Czułów sp. z o.o. ścieków przemysłowych z terenu zakładu zlokalizowanewgo przy ul. Katowickiej 182 w Tychach. 

Powrót