Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
wrzesień 2017
1

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Wilkowyje i Mąkołowiec istniejacymi wylotami Wi3, Wi4, Wi8, Wi10, Wi15, Wi16, Wi17, Wi20 i Wi23 do potoku Wilkowyjskiego oraz wylotem Wi2 do rowu

2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji  IKO.6341.60.2017.UP

3

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego z dnia 3 marca 2014 r. znak: IKO.6341.45.2013.JK oraz o wydaniu pozwolnenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Wiosennej do rowu R1

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulic Oświęcimskiej, Marzanny, Jaskrów i Bratków do potoku Tyskiego

6

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Tyskiego wylotem ST9a kanalizacji deszczowej w Tychach dzielnicy Stare Tychy   

7

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Tyskiego wylotami ST10, ST11 i ST12 kanalizacji deszczowej w Tychach dzielnicy Stare Tychy   

8

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację rowu wzdłuż ul. Łącznej w Tychach

9

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Stare Tychy do potoku Wilkowyjskiego

Powrót