Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
grudzień 2017
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sporawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji: Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej od ul. Serczenej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu

2

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-wprowadzanie ścieków deszczowych z projektowanego pasa drogi publicznej klasy L do cieku Potok Tyski

3

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu przy ul. Miodowej w Tychach

4

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego do rowu TR5 wylotem JR15 kanalizacji deszczowej w Tychach dzielnicy Jaroszowice

5

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania :Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie

6

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia ul. Fijewskiego w Katowicach poprzez wylot nr 15 i nr 16 do rowu Kaskadnik

7

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowcyh pochodzących z myjni samochodów ciężarowych zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 12 w Tychach

8

Informacja o wszczęciu popstępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu

9

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Przygon

10

Informacja o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia wodnoprawnego

Powrót