Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
listopad 2016
1

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego z dnia 21 stycznia 2013r. znak: IKO.6341.35.2012.UP oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu Młynówka wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu BOS Automotive Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 61.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Katowickich Wodociągów S.A. na zrzut z pięciu istniejących przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogółnospławnej. IKO.6341.53.2016

3

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urządzenia wodnego - przebudowę rowu przydrożnego ul. Wspólnej, polegającą na zabudowie przepustu DN400, na działce nr 533/4 położonej w Tychach - Jaroszowicach.

4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Browaru w Tychach do urządzeń kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.

5

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu zakładu produkcyjnego Hilton Foods Ltd z siedzibą w Tychach przy ul. Strefowej 31

Powrót