Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
grudzień 2014
1

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - wylotu Jr10 urządzeń kanalizacyjnych DN 600 służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu, wykonanego na działce nr 372/77 w Tychach.

2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego tj. przekroczenia rzeki Gostynki linią telekomunikacyjną w ramach projektu" Śląska Regionalna Sieć Szerokopasmowa".

3

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj, przekroczenia pod dnem potoku Tyskiego gazociągiem.

4

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie ścieków przemysłowychz terenu stacji paliw płynnych zlokoalizowanej przy ul. Mikołowskiej .

5

Inmformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  OS.-I.6341.27.2014.AK

6

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia linią  telekomunikacyjną wód cieku Gostynka (Stare Koryto Gostynki) w km 1+720.

7

Informacja  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielnia Miastu Katowice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.  IKO.6341.42.2014.UP

8

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części zbiornika na działce 3335/22 w Tychach  w rejonie ul. Sikorskiego. IKO.6341.52.2014.UP

Powrót