Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
Opis krótki

Informacja o wszczęciu postępowania w sparwie zmiany pozowlenia wodnoprawnego z dnia 7 stycznia 2014 r. znak: IKO.6341.30.2013.JK na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Paprocańskiego oraz na szczególne korzystanie  z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Paprocańskiego

Treść

Według załącznika

Data rozpoczęcia obowiązywania 2015-03-09
Data zakończenia obowiązywania 2015-03-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKudłacik Justyna
Osoba wprowadzająca informacjęKudłacik Justyna
Data wytworzenia informacji2015-03-09
  1. 2015-03-09 11:45:59 Kudłacik Justyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót