Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 września 2022 r. znak: RKO.6220.34.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów stanowiących elementy metali żelaznych i nieżelaznych”, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Świerczynieckiej 12.

Decyzja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2022 r. znak: RKO.6220.34.2021.AŻP
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2022-09-23
Data zakończenia obowiązywania 2022-10-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŻurek-Pucek Anetta
Osoba wprowadzająca informacjęŻurek-Pucek Anetta
Data wytworzenia informacji2022-09-23
  1. 2022-09-23 11:17:46 Żurek-Pucek Anetta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót