Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lipca 2021r. znak: RKO.6220.17.2021.AŻP o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Mikołaja Kopernika

Treść

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-07-29
Data zakończenia obowiązywania 2021-08-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŻurek-Pucek Anetta
Osoba wprowadzająca informacjęŻurek-Pucek Anetta
Data wytworzenia informacji2021-07-29
  1. 2021-07-29 08:53:45 Żurek-Pucek Anetta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót