Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Treść

IKR. KM/7624-85/08 Tychy, z dnia 4 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu decyzji Zgodnie z treścią art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że dnia 4 marca 2009 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Tychy Nr 9/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie wodnej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych – Mikołów ul. Grażyńskiego, Słowackiego, Pszczyńska, Plac 750-lecia, K. Miarki, ks. Szafranka, K. Prusa, Kolejowa
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Tychy, Al. Niepodległości nr 49 w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VIII. p. pokój 803) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 15.00
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2009-03-05
Data zakończenia obowiązywania 2009-03-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarucha Klaudia
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2009-03-05
  1. 2015-09-16 09:16:38 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
Powrót