Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Treść Tychy, dnia 02 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA TYCHY al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy IKR.AŻP/7624/96/08/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali magazynowo-produkcyjnej przeznaczonej na spawalnię nadwozi samochodowych o powierzchni zabudowy około 54.500m2. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy Nr 7/2009, znak: IKR.AŻP/7624/69/08/09 z dnia 02 marca 2009r. została wydana na wniosek Inwestora Fiat Auto Poland S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, przy ul. Grażyńskiego 141, dla Zakładu Fiat Auto Poland S.A. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2009-03-04
Data zakończenia obowiązywania 2009-03-18
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
    Powrót