Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
styczeń 2022
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2022 r. znak: RKO.6220.3.2021.AŻP o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnycm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zakład Odzysku Energii" w Tychach

2

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach z dnia 20 stycznia 2022r. znak: WOOŚ.420.47.2021.JKS.8 - Przebudowa i nadbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 10+620-15+500, prawy wał: 11+450-15+500 w mieście Tychy"

3

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 14 stycznia 2022r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.4

4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 14 stycznia 2022 r. znak: WOOŚ.420.47.2021.JKS.3 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 11 stycznia znak: RKO.6220.26.2020.AŻP o zebraniu dokumentów, materuałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów karbonu górnego (studni S-1 i S-2) dla Wodnego Parku w Tychach, Tychy ul. Sikorskiego 20, działka ewid. Nr 5778/58”

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 stycznia 2022r. znak: RKO.6220.35.2021.AŻP w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego oraz stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z wiatami dystrybutorowymi, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami, pylonami wraz z przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej – Tychy ul. Mikołowska (dz. ew. nr 2639/9, 2640/9 – obręb 247701_1.0007 Wilkowyje)”

Powrót