Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
wrzesień 2021
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 23 września 2021r. znak: RKO.6220.26.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewidencyjnych 150/9 i 162/9, obręb Wilkowyje, gmina Tychy, powiat Tychy”

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 20 września 2021 r. znak: RKO.6220.7.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozwoju Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 17 września 2021r. znak: RKO.6220.6.2021.AŻP „Budowa hali magazynowej D wraz z przyległymi zadaszeniami, zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzysząca, budowie nowego zjazdu, budowie budynku portierni, placu na butle z gazem propan-butan oraz ekranu dźwiękochłonnego na terenie zakładu Magna Formpol sp. z o.o.” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Cielmickiej 44

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta tychy z 16 września 2021r. znak RKO.6220.2.2021.AŻP o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej 10”

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 14 września 2021 r. znak: RKO.6220.19.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Uruchomienie linii malowania proszkowego wraz z przygotowaniem powierzchni” zlokalizowanego w Tychach  przy ul. Fabrycznej 5

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/ Jastruna"

7

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 31 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.6.2021.AŻP „Budowa hali magazynowej D wraz z przyległymi zadaszeniami, zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzysząca, budowie nowego zjazdu, budowie budynku portierni, placu na butle z gazem propan-butan oraz ekranu dźwiękochłonnego na terenie zakładu Magna Formpol sp. z o.o.” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Cielmickiej 44

Powrót