Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
sierpień 2021
1

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 26 sierpnia 2021r. znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.60

2

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 26 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.19.2021.AŻP „Uruchomienie linii malowania proszkowego wraz z przygotowaniem powierzchni” zlokalizowanego w Tychach  przy ul. Fabrycznej 5

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.17.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Mikołaja Kopernika

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.15.2021.AŻP umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play, o oznaczeniu TYC527B, w postaci stalowej wieży rurowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 43,30 m wraz z 6 antenami sektorowymi oraz 3 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem, na działkach nr 565/2, 629/2, obręb ewidencyjny 0004, Urbanowice, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej”

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.22.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.22.2021.AŻP o wszczęciu procedury z udziałem społeczeństwa „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce o nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy” przy ul. Lokalnej

7

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 12 sierpnia 2021r. znak SKO.OS/41.9/379/2021/9069/KK o wydanej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 czerwca 2021r. znak: IKO.6220.28.2018.AŻP o środowiskowych uwarunkowaniach.

8

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 6 sierpnia 2021r. znak: RKO.6220.7.2021.AŻP „Rozwój Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”

10

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 lipca 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.52 - „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”

Powrót