Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
lipiec 2021
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lipca 2021r. znak: RKO.6220.17.2021.AŻP o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi, z garażami podziemnymi oraz murami oporowymi” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Mikołaja Kopernika

2

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałow i dowodów z dnia 27 lipca 2021r. znak: RKO.6220.15.2021.AŻP w sprawie wydania decu=yzji o środowiskowych uwarunkowanich - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play, o oznaczeniu TYC527B, w postaci stalowej wieży rurowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 43,30 m wraz z 6 antenami sektorowymi oraz 3 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem, na działkach nr 565/2, 629/2, obręb ewidencyjny 0004, Urbanowice, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej”.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 lipca 2021r. znak: RKO.6220.24.2021.AŻP - „Wykonanie trzech urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów karbonu górnego (studni AB-1, AB-2 i AB-3) dla RPWIK Tychy S.A. w Tychach przy al. Bielskiej, działka ewidencyjna numer 478/58”

4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.48 z 21 lipca 2021r.

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 23 lipca 2021r. znak: RKO.6220.22.2021.AŻP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 12 lipca 2021r. znak: RKO.6220.12.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 lipca 2021r. znak: RKO.6220.14.2021.AŻP „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 1288 m” w rejonie ulicy Oświęcimskiej/Goździków w Tychach

8

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń".

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z wbudowanymi usługami oraz drogami wewnętrznymi i parkingami w Mysłowicach przy ul. Ks. Bończyka/Jastruna.

10

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zakład Odzysku Energii w Tychach

Powrót