Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
czerwiec 2021
1

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 22 czerwca 2021r. znak: RKO.6220.12.2021.AŻP w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dokumentów z dnia 16 czerwca 2021r. znak: RKO.6220.14.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 1288 m” w rejonie ulicy Oświęcimskiej/Goździków w Tychach

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta tychy z dnia 16 czerwca 2021r. znak: RKO.6220.26.2020.AŻP o wydanym postanowieniu podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów karbonu górnego (studni S-1 i S-2) dla Wodnego Parku w Tychach, Tychy ul. Sikorskiego 20, działka ewid. Nr 5778/58”

4

Obwieszczenie o wydane postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 16 czerwca 2020 r. znak RKO.6220.26.2020.AŻP „Wykonanie dwóch urządzeń wodnych – ujęć wód podziemnych z utworów karbonu górnego (studni S-1 i S-2) dla Wodnego Parku w Tychach, Tychy ul. Sikorskiego 20, działka ewid. Nr 5778/58”

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 czerwca 2021r. znak RKO.6220.19.2021.AŻP - „Uruchomienie linii malowania proszkowego wraz z przygotowaniem powierzchni” zlokalizowanego w Tychach  przy ul. Fabrycznej 5

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 16 czerwca 2021r. znak: RKO.6220.10.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie Hilton Foods LTD sp. z o.o.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dznia 8 czerwca2021r. znak: RKO.6220.15.2021.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play, o oznaczeniu TYC527B, w postaci stalowej wieży rurowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 43,30 m wraz z 6 antenami sektorowymi oraz 3 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem, na działkach nr 565/2, 629/2, obręb ewidencyjny 0004, Urbanowice, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej&rdquo

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji z dnia 7 czerwca 2021r. znak: RKO.6220.28.2018.AŻP  o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Tychach przy ul. Mikołowskiej”, na działkach nr ewid.: 152/8, 150/9, 151/8 i 87/9 obręb Wilkowyje

9

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 27 maja 2021r. znak BGO.6220.11.2020.MS o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych (Dz. ewidencyjna nr 4620/2) i wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 4619/2, 4620/2, 4621/2 oraz 4622/2 przy ulicy Granicznej 29 w Tychach”

Powrót