Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
luty 2021
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 22 lutego 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 22 lutego 2021r. znak. RKO.6220.20.2020.AŻP o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa z 16 lutego 2021r. znak: IKO.6220.28.2018.AŻP - „Budowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Tychach przy ul. Mikołowskiej”, na działkach nr ewid.: 152/8, 150/9, 151/8 i 87/9 obręb Wilkowyje

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 9 lutego 2021r.  znak: RKO.6220.24.2020.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarumkowaniach -„Budowa komina przemysłowego dla kotła WR40 wraz z przebudową instalacji doprowadzania spalin w TAURON Ciepło sp. z o.o. w Zakładzie Wytwarzania Tychy w formule zaprojektuj i wybuduj” zlokalizowanego w Tychach przy ul. Przemysłowej 47

5

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 1 luty 2021r. znak: RKO.6220.14.19.20.21.AŻP - Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego branży motoryzacyjnej wraz z rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej o funkcję magazynową oraz otwartym parkingiem wielopoziomowym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 28 stycznia 2021 r. znak: RKO.6220.28.2020.AŻP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2598/78, 2594/78, 2595/78, 2596/78, 2597/78, 2593/78 (obręb 0027) w miejscowości Tychy”

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z 22 stycznia 2021r. znak: OS-I.6220.14.2020.SS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża dolomitów triasowych"Mysłowice-Południe", realizowanego na części działki nr 1893/78 (obręb Dziedźkkowice)

Powrót