Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
październik 2021
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 22 października 2021 r. znak: RKO.6220.13.2021.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Wykonanie ujęcia wód podziemnych SB-1 i SB-2 z utworów karbońskich dla potrzeb Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce w Tychach, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Browarowej 1a na działce nr 1821/91, obręb Tychy”

2

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 28 października 2021 r. znak RKO.6220.2.2021.AŻP - „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej 10”

3

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o kolejnym odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 września 2021r. o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Wykonanie ujęcia wód podziemnych SB-1 i SB-2 z utworów karbońskich dla potrzeb Kompanii Piwowarskiej S.A. Tychy Browary Książęce w Tychach, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Browarowej 1a na działce nr 1821/01, obręb Tychy”

Powrót