Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
wrzesień 2020
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 18 września 2020r. znak IKO.6220.7.2020.AŻP - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach”

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta tychy z 14 września 2020 r. odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa placu postojowego dla samochodów ciężarowych (etap I), budowa budynku produkcyjno-magazynowego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (etap II), zmianie funkcji realizowanego budynku magazynowego na produkcyjno-magazynową”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 10 września 2020 r. znak: RKO.6220.11.2020.AŻP o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Zbieranie odpadów zużytych katalizatorów o kodzie 16 08 01 w pomieszczeniu obiektu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Dojazdowej 23”

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wszczęciu postępowania z 10 września 2020r. znak: RKO.6220.2020.AŻP - „Instalacja urządzenia do dystrybucji wodnego roztworu mocznika (nazwa handlowa AdBlue) wraz  z towarzyszącymi elementami technologii i infrastruktury instalacyjnej stacji paliw PKN Orlen S.A w Tychach przy ul. Mikołowskiej 2 na działce 326, obręb Tychy”

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża dolomitów triasowych "Mysłowice - Południe", realizowanego na części działki nr 1893/78.

6

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałow i dowodów z 3 września 2020r.  - „Budowa mostu nad rzeką Gostynką wraz z przebudową wałów przeciwpowodziowych w ciągu projektowanej drogi łączącej ul. Szojdy i ul. Towarową w rejonie Centrum Handlowego w Tychach w ramach inwestycji pn.: Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego w Tychach.”

7

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 21 sierpnia 2020 r. znak: WOOŚ. 420.29.2020.JKS.2

Powrót