Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
lipiec 2020
1

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, matareiałów i dowodów z 29 lipca 2020r. znak: RKO.6220.14.19.AŻP

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 28 lipca 2020r. znak: RKO.6220.15.2020.AŻP - „Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego branży motoryzacyjnej wraz z rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej o funkcję magazynową oraz otwartym parkingiem wielopoziomowym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 28 lipca 2020 r. znak: RKO.6220.16.2020.AŻP - „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice”

4

Obwieszczenie o zebraniu dokumentow, materiałów i dowodów z dnia 10 lipca 2020 r. - „Budowa placu postojowego dla samochodów ciężarowych (etap I), budowa budynku produkcyjno-magazynowego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (etap II), zmiana funkcji realizowanego budynku magazynowego na produkcyjno-magazynową”, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Mysłowickiej 1.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 10 lipca 2020r. znak: RKO.6220.14.19.2020.AŻP - „Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego branży motoryzacyjnej wraz z rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej o funkcję magazynową oraz otwartym parkingiem wielopoziomowym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”

Powrót