Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
maj 2020
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 27 maja 2020r. znak: IKO.6220.40.2019.AŻP o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa „Zabudowa kabiny do lakierowania ręcznego detali na terenie zakładu HUF Polska sp. z o.o. w Tychach przy ul. Strefowej 6”

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 21 maja 2020r. znak: IKO.6220.1.2020.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -”Budowa i przebudowa wodociągu magistralnego DN800 relacji Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skałki w Mysłowicach na wodociąg Dz560mm PE100”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 21 maja 2020r. znak. RKO.6220.38.2019. AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Zbiórka odpadów – punkt skupu odpadów”

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 21 maja 2019r. znak: IKO.6220.35.2019.AŻP o środowiskowych uwarunkowaniach.

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 12 maja 2020r. znak RKO.6220.37.2019 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa wodociągu magistralnego od ul. Kolibrów do ul. Tulipanów w Tychach”

6

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 6 maja 2020r. znak: BGO.6220.22.2019.MS: „Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych (Dz. ewidencyjna nr 4620/2) i wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 4619/2, 4620/2, 4621/2 oraz 4622/2 przy ulicy Granicznej 29 w Tychach”

7

Obwieszczenie o wsczęciu postępowania z 5 maja 2020 r. znak: IKO.6220.7.2020.AŻP - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach

8

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 30 kwietnia 2020r. znak: IKO.6220.1.2020.AŻP - „Budowa i przebudowa wodociągu magistralnego DN800 relacji Mysłowice – Traugutt na odcinku od ul. Leśnej do ul. Skałki w Mysłowicach na wodociąg Dz560mm PE100”

9

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałow i dowodów z dnia 4 maja 2020r. , znak: IKO.6220.35.2019.AŻP - „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową w Tychach przy ul. Strefowej 14”

Powrót