Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2020
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 23 grudnia 2020r znak: RKO.6220.15.2020.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 28 grudnia 2020 r. znak: RKO.6220.11.2020.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Zbieranie odpadów zużytych katalizatorów o kodzie 16 08 01 w pomieszczeniu obiektu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Dojazdowej 23”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanejdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 grudnia 2020r. znak: RKO.6220.12.2020.AŻP - Budowa wodociągu magistralnego od ulicy Tulipanów do ulicy Katowickiej w Tychach

4

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z 4 grudnia 2020r. znak RKO.6220.12.2020 - „Budowa wodociągu magistralnego od ulicy Tulipanów do ulicy Katowickiej w Tychach”.

5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 25 listopada 2020r. znak: GL.ZUZ.2.4210.603m.2020.MS/RKW-2020-9623

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 2 grudnia 2020r. znak: RKO.6220.11.2020.AŻP o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów - „Zbieranie odpadów zużytych katalizatorów o kodzie 16 08 01 w pomieszczeniu obiektu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Dojazdowej 23”

7

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołów z 23 listopada 2020 r. znak: BGO.6220.11.2020.MS - „Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych (Dz. ewidencyjna nr 4620/2) i wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 4619/2, 4620/2, 4621/2 oraz 4622/2 przy ulicy Granicznej 29 w Tychach”

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 26 listopada 2020r znak: RKO.6220.15.2020.AŻP o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów - „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem ternu i niezbędną infrastrukturą techniczną”

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 1 grudnia 2020r. znak RKO.6220.16.2020.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice”

Powrót