Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
październik 2019
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 25 października 2019 r. znak IKO.6220.31.2019.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 1543/52, 1544/52, 1745/52, 1744/52 położonych przy ul. Budowlanych w Tychach”

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 25 października 2019r. znak IKO.6220.31.2019.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 1543/52, 1544/52, 1745/52, 1744/52 położonych przy ul. Budowlanych w Tychach.”

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 21 października 2019r znak IKO.6220.16.2019.AŻP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 października 2019 r. znak IKO.6220.35.2019.AŻP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową w Tychach przy ul. Strefowej 14”

5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

Powrót