Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
czerwiec 2018
1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską.

2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak: 442.2.2016.EJ.6 w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwziecia.

3

Postanowienie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 czerwca 2018 r. znak IKO.6220.2.2018.AŻP „Budowa kotłowni gazowej o mocy 3x38 MW na terenie FCA Poland S.A. zlokalizowanego w Tychach przy ul. Turyńskiej 100 na działce nr 827/145 i 728/145, obręb Jaroszowice”

4

Optymalizacja pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2018 r. o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa placu postojowego dla samochodów ciężarowych (etap I), budowa budynku produkcyjno-magazynowego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (etap II), zmiana funkcji realizowanego budynku magazynowego na produkcyjno-magazynową”, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Mysłowickiej 1

6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń

Powrót