Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
wrzesień 2015
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2015r. o wydanej decyzji.

2

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - IKO.6220.29.2015

3

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.

4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 września 2015r..

5

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałow i dowodów z dnia 17 września 2015r.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2015r. o postepowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa.

7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji z dnia 8 września 2015r.

9

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną z częscią magazynową przy ul. Krokusów w Tychach

10

Obwieszczenie o wydniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną z częscią magazynową przy ul. Krokusów w Tychach

Powrót