Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
lipiec 2014
1

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej , na działce o nr ewid. 3774/48

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej , na działce o nr ewid. 3774/48

3

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2014r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

4

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 lipca 2014r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

5

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej, na działce o nr ewid. 3774/48 oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

6

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowienia ,w którym wyraził opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej, na działce nr 3774/48.

7

Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. z dnia 2 lipca 2014r.

8

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z dnia 2 lipca 2014r.

9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014r.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 1 lipca 2014r.

11

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów z dnia 25 czerwca 2014r.

12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2014 r.

Powrót