Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
marzec 2014
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch hal magazynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną pomiędzy ul. Przejazdową i Oświęcimską.

2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.03.2013 informujące o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn." Modernizacja  i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. z dnia 13 marca 2014r.

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2014r., w sprawie przeniesienia praw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. 

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 marca 2014r. o wydanej decyzji umarzajacą postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydanym postanowieniu  z dnia 5 marca 2014r.

7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 z 25 lutego 2014r

8

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 z 25 lutego 2014r. o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa.

9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 z 25 lutego 2014r. o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa.

10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 z 25 lutego 2014r. o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa.

Powrót