Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
listopad 2014
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2014r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 listopada 2014r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienia punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej, na działce nr 3774/48"

4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu postanowienia z dnia 30.10.2014r. znak: WOOŚ.4242.112.2014.JKS.2 uzgadniającego realizację i określającego warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej na działce nr 3774/48.

5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.10.2014r.  o wydaniu postanowienia z 28.10.2014r. znak:  WOOŚ.4240.558.2014.JKS.2 wyrażającego opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Powiększenie terenu górniczego KHW S.A. KWK "Murcki - Staszic" w granicach administracyjnych miasta Tychy"

6

Obwieszczenie Prezydenta miasta tychy z dnia 30 października 2014r. o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.  

Powrót