Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
kwiecień 2013
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych parteru budynku przy ul. Gajowej w Tychach na pomieszczenie garażu z funkcją warsztatu dwustanowiskowego

3

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o podjęciu postępiowania  w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pokładów węgla na obszarze niecki głownej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - zminana konbcesji 7/2006/p firmy Dart Energy (Poland) Sp. z o.o.

4

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pokładów węgla na obszarze niecki głownej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - zminana konbcesji 7/2006/p firmy Dart Energy (Poland) Sp. z o.o.

5

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów dla przedsiewzięcia pn.: "zainstalowanie drukarki fleksokgraficznej 8-kolorowej FLEXO nr 2 w hali Alupol II Alupol Packaging S.A. w Tychach przy ul. Strefowej 4."

6

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałow i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy."

7

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do magazynowania i dystrybucji substancji chemicznych w BIOAGRA-OIL S.A. w Tychach.

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 02.04.2013r.

Powrót