Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2013
1

Obwieszczenie z 23.12.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, który prowadzony jest na działkach 894/122, 911/122 o możliwość zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działek 988/122 i 1000/122 w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej 10.

2

Obwieszczenie z 19.12.2013r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Tychach przy ul. Towarowej”.

3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr 1366/120, 1279/120 oraz 1278/120 w Tychach przy ul. Strefowej"

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanym postanowieniu w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach o nr 1366/120, 1279/120 oraz 1278/120 w Tychach przy ul. Strefowej"

5

Obwieszczenie Prezydenta Mista Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwą:

Zagospodarowanie terenu pod punkt zbierania odpadów (składowanie ściętej trawy z terenów zielonych) tj. par.3 ust. 1 pkt 80  Dz. U. Nr 213 poz. 1397z późn. zm.,  wraz z budową pryzmowej kompostowni.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Elektrownia fotowoltaiczna "Jaroszowice - Tychy""

7

Obwieszczenie z 5.12.2013r. informujące o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.:Poszerzenie działalności istniejącego punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, który prowadzony jest na działkach 894/122, 911/122 o możliwość zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działek 988/122 i 1000/122 w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej 10

8

Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2013r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Tychach przy ul. Towarowej.

Powrót