Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
listopad 2013
1

Obwieszczenie Prezydenta Mysłowice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: " Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i układem dróg wewnętrznych przy ul. Mikołowskiej i Obywatelskiej w Tychach".

2

Obwieszczenie Prezydenta Mysłowice o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: " Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i układem dróg wewnętrznych przy ul. Mikołowskiej i Obywatelskiej w Tychach".

3

Obwieszczenie z 22.11.2013 o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Elektrownia fotowoltaiczna Jaroszowice - Tychy.

4

Obwieszczenie z 22.11.2013 o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrownia fotowoltaiczna Jaroszowice - Tychy.

5

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach dla inwestycji pn.: "Punku zbierania i przerób złomu" przy ul. Wałowej w Tychach

6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskainformujące o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia fotowoltaiczna Jaroszowice - Tychy"

7

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: Instalacja do magazynowania i dystrybucji substancji chemicznych w BIOAGRA-OIL S.A. w Tychach

8

Informacja Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji Nr SKO-OŚ-428/1622/10556/13/RNz dnia 12 listopada2013r. 

9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska indormujące o nie uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i układem dróg wewnętrznych przy ul. Mikołowskiej i Obywatelskiej w Tychach"

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: Posadowienie zbiornika tymczasowego na paliwo o pojemności 10 000l dwupłaszczowego na uzytek własny.

11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanym postanowieniu dla przedsiewziecia pn.:Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"

Powrót