Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
październik 2013
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 1366/120, 1279/120 oraz 1278/120 w Tychach przy ul. Strefowej. 

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa Parku Wodnego przy ul. Sikorskiego w Tychach

3

Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Parku Wodnego przy ul. Sikorskiego w Tychach"

4

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Parku Wodnego przy ul. Sikorskiego w Tychach"

5

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Pszczyny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz powiadomienie stron postępwania o wydanej decyzji w sprawie przeptowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie warunków realizacji przedsieziwęcia pod nazwą: "Poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pokładów węgla na obszarze niecki głónej Górnoślaslkiego Zagłębia Węglowego - zmiana koncesji7/2006/p firmy Dart Energy (Poland)."

6

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Zainstalowanie drukarki rotograwiurowej 9 kolorowej Roto III w hali Alupol 3 na terenie Alupol Packaging S.A.

Powrót