Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
maj 2012
1

Transgranicznego oddziaływania na środowiko  dla przedsięwzięcia" Nowe źródło enegii jądrowej w miejscoowości Temelin z wprowadzeniem mocy do rozdzielni Koćin"

2

Obwieszczenie o wydanej decyzji

3

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu

4

Obwieszczenie o postępowaniu admistracyjnym z udziałem społeczeństwa

5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pod nazwą:

Warszta mechaniki pojazdowej HEL-CARS, zlokalizowanego Tychach przy ul. Wierzbowej, na działce nr 217/55

6

Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: " Budowie stacji paliw z gaztronomią, myjnią automatyczną i parkingiem, na parceli nr 130/9 położonej przy ul. Mikołowskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydanej decyzji

8

Obwieszczenie o wydanej decyzji

9

obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 maja 2012r. dla przedsiewzięcia pn.: Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej w Tychach.

10

obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 maja 2012r. dla przedsiewzięcia pn.: Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: Zasilanie Jeziora Paprocany Wodami Potoku Wyrskiego, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 95/17, 141/10, 133/9, 88/9, 93/17, 91/10, 132/9

13

Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec 

14

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów dla przedsięwziecia pn.: Rozbudowa zakładu produkcji komponentów siedzeń samochodowych LEAR Corporation Poland II Sp. z o.o. przy ul. Serdecznej w Tychach

Powrót