Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
luty 2012
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa hali magazynowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą pomiędzy ul. Strefową i ul. Serdeczną w Tychach na działce nr 685/39"

2

Obwieszczenie o postepowaniu administarycyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

3

Obwieszczenie o wydaniu posanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa centrum serwisowego Autoklimat w Tychach oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

4

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposbu użytkowania budynku usługowego na warsztat samochodowy wraz z jego rozbudową dla Auto MAX S.C. Jerzy Pudełko, Patrycja Bilgoń zlokalizowanego w Tychach przy ul. Budowlanych 173.

5

Obwieszczenie Regionalnego Dydektora ws odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk, w ramavch postępowania zsmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanich, wydanej dla przedsięwziecia pn: Przebudowa transportu publicznego w Tychach

6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa trnsportu publicznego w Tychach.

7

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.

8

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą pomiędzy ul. Strefową i ul. Serdeczną w Tychach na działce nr 685/39

9

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na warsztat samochodowy wraz z jego rozbudopwą dla AutoMAX s.c. Jerzy OPudełko, Patrycja Bilgoń, zlokalizowanego w Tychach przy ul. Budowlanych 173. 

10

Obwieszczenie wydanym Postanowieniu Prezydenta Miasta Tychy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienie zawieszajace postępowanie do czasu złozenia raportu dla przedsięwziecia pod nazwą: Budowa połaczenia ul. Rymarskiej i ul. jaroszowickiej w Tychach.

11

Obwieszczenie wydanym Postanowieniu Prezydenta Miasta Tychy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowienie zawieszajace postępowanie do czasu złozenia raportu dla przedsięwziecia pod nazwą: Budowa połaczenia ul. Rymarskiej i ul. jaroszowickiej w Tychach.

Powrót