Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2012
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa zespołu budynkówwielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i układem dróg wewnętrznych przy ulicy Mikołowskiej i Obywatelskiej w Tychach"

2

Obwieszczenie Prezydenta Mista Mysłowice o wszczeęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: " Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami i układem dróg wewnętrznych przy ul. Mikołowskiej i Obywatelskiej w Tychach."

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacj dla przedsiewziecia pn.: Budowa studni SP-1 i SP-2 i stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej-Powstańców w Tychach."

4

obwieszczenie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa-zainstalowanie drukarki rotograwiurowej 9-kolorowej ROTO VIII w hali Alupol II na terenie Alupol Packaging S.A. w TYchach

5

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego-rowu przydrożnego poprzez umocnienie skarp i dna rowu wraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do ziemi

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego z częścią biurową i garażami podziemnymi, parkingiem wielopoziomowym wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz układem komunikacyjnym z projektowanymi zjazdami zlokalizowanego na działkach nr 2325/83, 2323/83, 1694/49, 1695/49, 2137/49, 1693/49, 1697/63, 1698/63, 2385, 2386, 1960/83, 1959/83, 1417/83, 2266/83, 2324/83 obr 0006 Paprocany; 5317, 3433/85, 3023/85, 3029/58, 5321, 1703/78 obr 0001 Tychy przy al. Jana Pawła II w Tychach

Powrót