Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
październik 2012
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy, o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia Pn: Budowa i przebudowa akładu TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Tychach przy ul. Katowickiej 188" usytuowanego na działce ew. nr 223/32 obrę 0001 Tychy

2

Obwieszczenie o uzupełnieniu dokumentacji

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

4

Obwieszczenie dotyczące postępowania dowodowego dla inwestycji: Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego z częścia biurową i garażami podziemnymi

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa Centrum Handlowego w Tychach przy al. Bielskiej.

6

obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji z dnia 08 października 2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwą "robudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - rozbuowa ul. Podleskiej od ul. Wałowej do ul. Mikołowskiej - rozbudowa skrzyżowania DK-44-Obywatelska-Podleska w Tychach.

7

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia: "Budowa Hali Serwisowej Wózków Widłowych

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów dla przedsiewziecia pn. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimska wraz z budową mostów w Tychach etapI i II.

9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji dla przedsięwziecia pn.: Rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzięcia wymienionego w ust.1 pkt.52 lit. b, a polegająca na realizacji zabudowy przemysłowej lub magazynowej, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą"

Powrót