Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
styczeń 2012
1

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o barku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego firmy EL KRIS SERWIS Krzysztof Marek w Tychach przy ul. Gajowej

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszające do momentu przedłożenia raportu, dla przedsięwzięcia „Rozbudowa zakładu produkcji komponentów siedzeń samochodowych LEAR Corporation Poland II Sp. z o.o. przy ul. Serdecznej 40 w Tychach.”

3

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowkiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa serwisu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

4

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości powietza atmosferycznego w mieście M ikoł w-modern izacia
kotlowni Grażyski."

5

Obwieszczenie Regionalanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczętego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa transportu publicznego w Tychach.

6

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej

7

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy  o wydanej decyzji dla przedsiewzięcia pod nazwą:

"Budowa magazynu śruty i magazynu płaskiego utrzymania ruchu dla Zakładu Olejów Roślinnych KOMAGRA Sp. z o.o. w Tychach" zlokalizowanego na działce nr 919/115 przy ul. Przemysłowej.

Powrót