Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
wrzesień 2011
1 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Budowa studni S-2 dla ujecia wód podziemych z utworów czwartorzędowych w Tychach dla Fenice Poland Spz.o.o Jednostka Operatywna Tychy , ul. Turyńska 100, 432-100 Tychy
2 obwieszczenie o wydaniu decyzji
3 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu Alupol Packaging S.A. wraz z infrastrukturą w zakresie zainstalowania w istniejącej hali A
4 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Serdeczne
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa mikro elektrowni wodnej na rzece Gostynce dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii w zintegrowanym systemie rewitalizacji Jeziora
6 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowo-produkcyjnej firmy DIE TECH Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Burschego
7 Obwieszczenie-zmiana sposobu użytkowania budunku gospodarczego na warsztat elektromechaniki samochodowej wraz z adaptacja trzech miejsc parkingowych przy ul. Mysłowickiej
8 Budowa zbiornika na ciekły azot na terenie zakładu Huf Polska zloklaizowanego w Tychach przy ul. Strefowej 6
9 zawiadomienie o wydaniu postanowienia
10 obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
Powrót