Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
sierpień 2011
1 Obwieszczenie dot. postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na warsztat samochodowy wraz z jego rozbudową dla Auto Max S.C. Jerzy Pudełko, Patrycja Bilgo
2 Obwieszczenie dot. postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn.: Zasilanie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego
3 Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa mikro elektrowni wodnej na rzece Gostynce dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii w zintegrowanym systemie
4 Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa mikro elektrowni wodnej na rzece Gostynce dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii w zintegrowanym systemie rewitalizacji Jez
5 Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: Budowa zbiornika na ciekły azot (wymiana istniejącego zbiornika) na terenie zakładu HUF Polska zlokalizowanego w Tychach przy ul. Strefowej 6
6 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Budowa zbiornika na ciekły azot (wymiana istniejącego) na terenie HUF Polska zlokalizowanego w Tychach przy ul. Strefowej 6
Powrót