Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
marzec 2011
1 Obwieszczenie o braku obowiązku przepwrowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:"Rozbudowa ZPSO ROSA w Tychach o nowy obiekt hali technologicznej przy ul. Strefowej w Tychach"
2 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów i dowodów w sprawie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej-Budowa 2 hal magzynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym pomiędzy ul. Strefową i Towarową
3 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dodowodowego-Budowa salonu sprzedazy i serwisu samochodów przy ul. Beskidzkiej
4 Obwieszczenie o wydanej decyzji -Przebudowa ul. Bocznej od Jaworowej w Tychach
5 Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów - Budowa warsztatu samochodowego przy ul. Mikołowskiej w Tychach
6 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego
7 Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów - "Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy na działce nr 768/33 przy ul. Rymarskiej w Tychach i odprowadzenie projektowanym wylotem wód opadowych i roztopowych ze zlewni
8 Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów- IKO.6341.03.2011.UP
9 wszczęcie postepowania administracyjnego i wystapienie do organów współdziałających
10 Obwieszczenie
11 Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia :Budowa warsztatu samochodowego przy ul. Mikołowskiej
12 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
14 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów - "Przebudowa ul. Bocznej od ul. Jaworowej"
Powrót