Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2011
1

Obwieszczenie o zebraniu materiałów idowodów przed wydaniem decyzji dla przedsiewzięcia pn.: "Serwis pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t"

2

Obwieszczenie o zakończeniupostępowaniu dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów-modernizacja kotłowni Grażyński"

3

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwa "Budowa połączenia ul. Rymarskiej  i ul. Jaroszowickiej w Tychach"

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 45

5

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego z częścią biurową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz układem komunikacyjnym z projektowanymi zjazdami zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Tychach

6

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Prezydenta Miasta Tychy o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwziecia pn. "Budowa magazynu śruty i magazynu płaskiego utrzymania ruchu dla Zakładu Olejów Roślinnych Komagra Sp. z o.o. w Tychach, zlokalizowanego na działce nr 919/115 przy ul. Przemysłowej."

7

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa magazynu śruty i magazynupłaskiego utrzymania ruchu dla Zakładu Olejów Roślinnych Komagra Sp. zo.o. w Tychach, zlokalizowanego na działce nr 919/115 przy ul. Przemysłowej

8

obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa warsztatu samochodowego z zapleczem administracyjno-socjalnym i myjnią samochodową, ul. Mikołowska w Tychach, Dz.Nr 573/8 i 574/8.

9

Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i etap II.

Powrót