Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
listopad 2011
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej wraz  z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Tychach przy ul. Serdecznej

2

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Serwis pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

3

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckirgo z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i etap II.

4

Obwieszczenie  o możlwości wydania na podstawie posaiadnych dokumentów pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urzadzeń wodnych i szczególne korzystanie  z wód w ramach zadania: Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświecimskiej w Tychach

5

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód polegajęce na wprowadzaniu oczyszczonych scieków opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi do środowiska w ramach zadania: Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach."

6

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu adminitracyjnym o iudzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzeń wodnych tj. dwóch mostków nad potokiem Żwakowskim zlokalizowanych przy ul. Jaśkowickiej w Tychach na terenie Parku Jaworek.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przystosowanie istniejących budynków położonych na działkach 139/9 i 156/9 zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej 270 na warsztat samochodowy

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego na produkcję materiałów budowalnych na usługowy - warsztat elektromechaniki pojazdowej na działce nr 3142 w Tychach - Żwakowie.

9

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa warsztatu samochodowego z zapleczem administracyjno-socjalnym i myjnią samochodową, ul. Mikołowska w Tychach, dz. nr. 537/8, 574/8

Powrót