Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
październik 2011
1

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 45

2

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Serwis pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

3

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie umorzenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: Budowa hali magazynowej wraz z apleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Tychach przy ul. Serdecznej.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwiziecia pn.: Rozbudowa zakładu Alupol Packaging S.A. wraz z infrastrukturą w zakresie zainstalowania w istniejącej hali Alupol I laminarki rozpuszczalnikowej oraz zainstalowania nowego dopalacza RTO

5

Obwieszczenie o rozpoczeciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: Zasilanie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 95/17, 141/10, 133/9, 88/9, 93/17, 91/10, 132/9

6

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sparwie wydania pozowlenia wodnoprawnego

7

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przystosowanie istniejących budynków położonych na działkach 139/9 i 156/9 zlokalizowanych w Tychach przy ul. Mikołowskiej 270 na warsztat samochodowy

8

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: Przystosowanie istniejacych budynków położonych na działkach 139/9 i 156/9 zlokalizowanych w Tychach przy ul. Mikołowskiej 270 na warsztat samochodowy

9

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla przedśięwzięcia pn: Rozbudowa zakładu Alupol wraz z infrastrukturą w zakresie zainstalowania w istniejącej hali Alupol I laminarki rozpuszczalnikowej oraz zainstalowania nowego dopalacza RTO

10

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływanioa na środowisko

11

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjengo "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"

12

zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Powrót