Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
styczeń 2011
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięwziecia pn: Budowa stacji paliw AS 24 przy ul. Fabrycznej w Tychach
3 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwziecia pod nazwą: Budowa rozlewni oleju w Zakładzie Olejów Roślinnych Komagra
4 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo-produkcyjną, w tym zabudowa urządzeń oraz instalacji linii rozlewniczej piwa o niskiej wydajności"
6 Obwieszczenie o barku obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsiewziecia po nazwą: Budowa rozlewni oleju w Zakładzie Olejów Roślinnych Komagra
7 Obwieszczenie o wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: Budowa ulicy Żorskiej w Tychach od ulicy Legionów Polskich , Mysliwskiej i Alei Bielskiej do Torów PKP
8 obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Budowa stacji paliw AS 24
9 Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn: Budowa budynku jednorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z częścia socjalna przy ul. Bronisławy
10 Obwieszczenie wznawiające postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwziecia pn: Budowa salonu i sprzedaży samochodów przy ul. Beskidzkiej
11 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym proawdzonym z udziałem społeczeństwa
12 Obwieszczenie o zakończeniu postepownia dowodowego: Budowa ulicy Żorskiej
Powrót