Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
grudzień 2010
1 Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów - IKO.UP.7624-30/08/10
2 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów - GKO.JK.7624-116/10
3 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa wiaty magazynowej oraz placu manewrowo - składowego
4 Obwieszczenie o wydanej decyzji Budowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu " PRO-CARS"w Tychach przy ul. Podleskiej".
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie cmentarza komunalnego na Wartogłowcu w Tychach"
6 Obwieszczenie o wydanej decyzji -Montaż trzeciego agregatu prądotwórczego wraz z robotami towaszyszącymi
7 Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiuewziecia pn: Budowa salonu sprzedaży i serwisu samochodów w Tychach przy ul. Beskidzkiej
8 Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn: Budowa drogi łaczacej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i II
9 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów dowodów-Instalcja technologiczna gazów technicznych dla wodoru, azotu i propanu
10 Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia pn: "Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo-produkcyjną, w tym zabudowa urządzeń oraz instalacji linii rozlewniczej piwa o niskiej wydajno
11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12 Obwieszczenie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn: Instalcja technlogiczna gazów technicznych dla wodoru, azotu i propanu
13 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego: Budowa wiaty magazynowej oraz placu manewrowo-składowego
14 Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia pn: Budowa wiaty magazynowej oraz placu manewrowo-składowego.
15 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego w Tychach przy ul. Baziowej/Edukacji
16 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego -Budowa hali produkcyjno-magazynowej Pro-Cars w Tychach przy ul. Podleskiej
17 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji: Budowa 2 stanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Mikołowskiej 80 W Tychach
19 Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego w ramach zadania: Modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposazeniem przy ul. Baziowej/Edukacji w Tychach"
Powrót