Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki zakończenie postępowania
Treść Tychy, dnia 18 października 2010r. GKO.UP.7624-08/10 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku Inwestora - Pana Lucjana Kozok z dnia 05.02.2010r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Tychach przy ul. Oświęcimskiej na działkach 632/3, 633/3, 571/3 w Tychach przy ul. Oświęcimskiej” zostało zakończone. Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz do zgłaszania wniosków i żądań. Z materiałami i dokumentami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, przy Alei Niepodległości 49, w Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 803 (VIIIp.) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenie poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: www.umtychy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, przy Alei Niepodległości 49. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-18
Data zakończenia obowiązywania 2010-10-25
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
Data wytworzenia informacji2010-10-18
    Powrót