Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (GKO.KJ.7624-80/10)
Treść Tychy, dnia 8 października 2010r. GKO.KJ.7624-80/10 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 października 2010 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Turkusowej wraz z parkingiem w Tychach”. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 (VIII p. pokój 803) w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: bip.umtychy.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2010-10-12
Data zakończenia obowiązywania 2010-10-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęKatarzyna Jędrysik
Data wytworzenia informacji2010-10-12
    Powrót