Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki decyzja nr2/2008 z dnia 28.02.2008
Treść Tychy, dnia 29 luty 2008r. PREZYDENT MIASTA TYCHY al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy IKR.AŻP/7624/155/07 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z póżn. zm.) informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomienie malarni automatycznej w istniejącej hali, na terenie Fabryki HUF Polska Sp. z o.o. zlokalizowanej w Tychach przy ul. Strefowej 6. Decyzja Prezydenta Miasta Tychy Nr 2/2008, znak: IKR.AŻP/7624/155/07 z dnia 28 lutego 2008r.została wydana na wniosek HUF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Strefowej 6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2008-02-29
Data zakończenia obowiązywania 2008-03-14
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót