Tyskie krajobrazy

Środowisko

Decyzje środowiskowe
Opis krótki zakończenie postępowania dowodowego
Treść Tychy, dnia 18 luty 2008r. IKR.AŻP.7624/155/07 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 29 listopada2007r., złożonego przez HUF Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Strefowej 6 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu malarni automatycznej w istniejącej hali na terenie HUF Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Strefowej 6, zostało zakończone. Na podstawie art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuję że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a., informuję, ze z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, przy Alei Niepodległości 49, w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 803 (VIII p.) od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.
Data rozpoczęcia obowiązywania 2008-02-18
Data zakończenia obowiązywania 2008-02-25
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęPiotrowska Urszula
    Powrót