Tyskie krajobrazy

Sprawozdania NGO

Sprawozdania NGO
Tytuł

Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Miasta Tychy  z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020"

Treść

Zgodnie z Art.  5a. ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni."

Data start 2021-05-28
Data koniec 2022-05-31
Załączniki
  • Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2020 r. [ Pobierz | Pokaż ] (957,5 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2021-05-28
  1. 2021-07-07 13:38:05 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót